Cô gái bị vong quỷ nhập giãy giụa, thầy giải tà liên tục lấy tay chọc vào bụng khiến oan hồn cất lời khai

Posted by: admin Category: Home, Shock Hot Comments: 0 Post Date: 02/07/2018

Cô gái bị vong quỷ nhập giãy giụa, thầy giải tà liên tục lấy tay chọc vào bụng khiến oan hồn cất lời khai

Dưới sức ép của người thầy giải tà cao tay, vong quỷ ám đã phải thành thật khai quá trình rùng mình khi nhập vào cô gái trẻ.

Cô gái  đã bị vong quỷ nhập khiến cơ thể bị hành hạ đau đớn.  Cả ba người đàn ông lực lưỡng phải vất vả một hồi lâu mới giữ được cô gái.

Trong quá trình giải tà, người thầy cúng đã  liên tục chọc tay vào bụng ép vong quỷ nói ra tất cả mọi thứ

Loading...

Sau một khoảng thời gian rất lâu mới có thể đuổi con quỷ ra khỏi người cô gái trẻ.

Đến cuối cô gái mới trấn tĩnh trở lại

Loading...