Cứ giản dị như vậy nhé Trinh em =)))

Posted by: Lặng Thầm Category: Funny, Home Tags: , , Comments: 0 Post Date: 22/05/2019

Cứ giản dị như vậy nhé Trinh em =)))

Bộ đồ liên hoan phim của Chinh bị chỉ trích nhiều quá, Chinh quyết định design lại nguyên bộ với concept táo bạo giới thiệu văn hoá VN với các bạn quốc tế nha )

 

 

 

 

 

 

Loading...

 

Loading...