Khi đi uống trà sữa hãy nhớ tới giọt mồ hôi cha nó đi phu hồ mới có tiền cho nó uống trà sữa đấy 😞

Posted by: admin Category: Funny Comments: 0 Post Date: 10/05/2019

Khi đi uống trà sữa hãy nhớ tới giọt mồ hôi cha nó đi phu hồ mới có tiền cho nó uống trà sữa đấy 😞

Chủ quán muốn gửi đến thông điệp là, khi đi uống trà sữa hãy nhớ tới giọt mồ hôi cha nó đi phu hồ mới có tiền cho nó uống trà sữa đấy 😞

 

 

 

 

 

Loading...

Loading...