Phở không em :))

Posted by: Lặng Thầm Category: Video Tags: Comments: 0 Post Date: 22/05/2019

Phở không em :))

“Đáng ra, anh chỉ trả 1 bát rưỡi thôi, 2 bát là ga lăng rồi đấy”!
Giờ này vẫn chưa có bạn gái thì đừng hỏi tại sao :v

Loading...