Trang phục lồng lộn của dàn sao tham dự Met Gala 2019…

Posted by: Lặng Thầm Category: Home, Thời Trang Comments: 0 Post Date: 07/05/2019

Trang phục lồng lộn của dàn sao tham dự Met Gala 2019…

Chủ đề năm nay là Camp: Notes on Fashion… anh chị em vào thẩm xem bộ nào đẹp nhất 🤣🤣🤣

 

 

 

 

 

 

Loading...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...