Sáng đi bác sĩ đâm ven lấy máu hơi sâu nên bây giờ vẫn còn buốt 😒

Posted by: admin Category: Video Comments: 0 Post Date: 11/06/2019

Sáng đi bác sĩ đâm ven lấy máu hơi sâu nên bây giờ vẫn còn buốt 😒

Sáng đi bác sĩ đâm ven lấy máu hơi sâu nên bây giờ vẫn còn buốt, với phần sáng chưa ăn gì nên anh ấy chỉ mệt tí thôi chứ có bê gì đâu à 😒

 

Loading...