Ngang nhiên cướp xe, sẵn sàng xịt hơi cay nếu nạn nhân chống cự :o

Posted by: Lặng Thầm Category: Home, Shock Hot Tags: , Comments: 0 Post Date: 14/12/2019

Ngang nhiên cướp xe, sẵn sàng xịt hơi cay nếu nạn nhân chống cự :o

Liên tiếp trên địa bàn quận Tân Bình và Quận 12 xảy ra các vụ cướp táo tợn này!

Loading...