MÙNG 1 THÁNG CÔ HỒN HƠN 400 CON NGHIỆN SỒN SỒN TRỐN TRẠI TẠI TIỀN GIANG

Posted by: admin Category: Home, Shock Hot Tags: Comments: 0 Post Date: 11/08/2018

MÙNG 1 THÁNG CÔ HỒN HƠN 400 CON NGHIỆN SỒN SỒN TRỐN TRẠI TẠI TIỀN GIANG

Trại cai nghiện Tân Phước đoạn Mỹ Tho hướng về Cai Lậy, thuộc tỉnh Tiền Giang trốn trại hơn 4 trăm người.

– Hiện tại tất cả công an, hình sự, cơ động chỉ bắt chưa được nửa số bỏ trốn, còn rất nhiều ở ngoài…

P/s: hix hix, các anh chị em ra ngoài cẩn thận tốt nhất ban đêm cứ cửa đóng then cài!

 

Loading...