Cười không ngậm được miệng với 13 ảnh cực hài trên Facebook, #13 nghèo đến nỗi cướp cũng phải cảm thông

Posted by: Lặng Thầm Category: Funny, Home Comments: 0 Post Date: 21/10/2018

Cười không ngậm được miệng với 13 ảnh cực hài trên Facebook, #13 nghèo đến nỗi cướp cũng phải cảm thông

Gác công việc hay bài vở lại và cùng thư giãn với loạt ảnh hài hước nhất trong tuần qua nhé, cho cả ngày sảng khoái.

1. Là hổ hay là chó?

Ảnh Internet 1

2. Đây là cách bảo vệ đồ đạc trong cốp xe hiệu quả.

Ảnh Internet 2

Loading...

3. Nước trong “nguồn” chảy ra.

Ảnh Internet 3

4. “Lũ bạn thân đến thăm bệnh. Còn đây là tôi!”

Ảnh Internet 4

5. Liệu có phải photoshop?

Ảnh Internet 5

6. Người mượn có “tâm”.

Ảnh Internet 6

7. Ai cũng có quyền lựa chọn.

Ảnh Internet 7

8. Nghệ thuật quảng cáo.

Ảnh Internet 8

9. Một lần lỡ dại chọc nhầm tổ ong.

Ảnh Internet 9

10. Đám cưới An Toàn – Tiết Kiệm.

Ảnh Internet 10

11. Cách trả bài đầy ám ảnh của học trò.

Ảnh Internet 11

12. Ai đứng “đẹp” hơn?

Ảnh Internet 12

13. Nghèo đến cướp cũng phải cảm thông.

Ảnh Internet 13

Loading...