Được bơi mọi nơi..trong nhà ngoài sân và đường phố..!!

Posted by: Lặng Thầm Category: Video Comments: 0 Post Date: 15/10/2018

Được bơi mọi nơi..trong nhà ngoài sân và đường phố..!!

Cái đà này quá tốt cho người Dân HCM từ già đến trẻ đều biết bơi.. khỏi tốn tiền thuê bể bơi và huấn luyện.

[GDPlayer gdrive=”https://drive.google.com/file/d/1LFq1hWbUIC2yqP7y7WA4rMe1pvPDEp0N/view?usp=sharing”]
[spoiler title=’Video dự phòng – Click Here’ style=’orange’ collapse_link=’true’]
[/spoiler]
Loading...