Thanh Niên này chuyên đi cho Bốc Bát Họ( Thu họ) bị băm Nát chân ???

Posted by: Lặng Thầm Category: Home, Shock Hot Tags: Comments: 0 Post Date: 06/10/2018

Thanh Niên này chuyên đi cho Bốc Bát Họ( Thu họ) bị băm Nát chân ???

Đã được zik Báo Mà còn không nghe :)) giờ thì không còn chân mà đạp rồi… 🙁

P/s: Anh em có hóng thêm được gì vụ này không, trông gê quá, đúng là nghề nguy hiểm mà 🙁

Loading...

Loading...