Bố ngáo đá bế con lên tận nóc nhà và làm rơi con xuống mái tôn phía dưới…

Posted by: admin Category: Home, Shock Hot Comments: 0 Post Date: 21/11/2018

Bố ngáo đá bế con lên tận nóc nhà và làm rơi con xuống mái tôn phía dưới…

Tại Vinh Tân – Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An. Bố ngáo đá bế con lên tận nóc nhà và làm rơi con xuống mái tôn phía dưới, đứa bé tinh thần vô cùng hoảng loạn bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Loading...