❌ ĐIỆN THOẠI “CỤC GẠCH” LÀ CÓ THẬT! ❌

Posted by: Lặng Thầm Category: Home, Hot Tags: Comments: 0 Post Date: 13/11/2018

❌ ĐIỆN THOẠI “CỤC GẠCH” LÀ CÓ THẬT! ❌

Khách ra gửi hàng Nhờ nhà xe thu hộ.. Sau khi người nhận hàng bóc ra xem trong thùng toàn là gạch đá ..Ko rõ bên gởi hay bên nhận lừa đây? 
Tốt hơn hết mọi người nên cẩn thận hơn khi mua hàng qua mạng nhé ???

Loading...