Hồi bé mẹ bảo: Không chăm chỉ học hành thì sau này chỉ có xách váy cho đàn bà thôi -_-

Posted by: admin Category: Home, Hot Comments: 0 Post Date: 25/12/2018

Hồi bé mẹ bảo: Không chăm chỉ học hành thì sau này chỉ có xách váy cho đàn bà thôi -_-

Giờ ngồi văn phòng nhìn những tấm ảnh này tôi ước giá hồi bé không nghe lời mẹ :'(

Loading...