Thiết nghĩ nên đổi tên Bùi Viện thành Bùi Biến thì hơn…lúc nào cũng thấy có biến :))

Posted by: admin Category: Home, Shock Hot Comments: 0 Post Date: 03/12/2018

Thiết nghĩ nên đổi tên Bùi Viện thành Bùi Biến thì hơn…lúc nào cũng thấy có biến :))

Sau khi lỡ lời thốt lên đỵt m dân nam biết bố mày là ai không? Thì anh ĐẠI CA NGƯỜI HẢI PHÒNG bị tẩn sấp mặt tại Bùi Viện, nhưng a còn có thêm tuyệt chiêu là nắm tóc đàn bà mãi mãi không buông ?

Nói thật chứ anh chị người Hải Phòng không có ai lòng vòng như anh hết ?

Loading...