Đây mới là ninja điện thôi nhé :)))

Posted by: admin Category: Home, Video Tags: , , Comments: 0 Post Date: 14/07/2019

Đây mới là ninja điện thôi nhé :)))

Đi ngược chiều là không được đâu chị ơi
– Chị bê cả xe lên nhưng xin lỗi xe quá nặng đếch bê được đâu
P/s: Chị thích là chị đi thôi ? còn ngược hay xuôi cái đấy không quan trọng

Loading...