Nhóm thanh niên đi raider liều lĩnh phá khoá đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản hết sức manh động!

Posted by: admin Category: Home, Shock Hot Tags: , Comments: 0 Post Date: 13/10/2019

Nhóm thanh niên đi raider liều lĩnh phá khoá đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản hết sức manh động!

Nhóm thanh niên đi raider liều lĩnh phá khoá đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản hết sức manh động.

Mọi người cần có biện pháp chủ động hơn chứ cửa khóa giờ chả có tác dụng với những dụng cụ này.

Tập thói quen kiểm tra, đóng các cửa xung quanh nhà trước khi ngủ.

Video nhắc nhở mọi người đề phòng.

Loading...