SẮP VALUNGTUNG NÊN LIÊN TIẾP CÓ NHỮNG PHA CẮM SỪNG ĐẾN TỪ 2 GIỚI 🤣🤣

Posted by: admin Category: Home, Shock Hot Tags: , Comments: 0 Post Date: 11/02/2020

SẮP VALUNGTUNG NÊN LIÊN TIẾP CÓ NHỮNG PHA CẮM SỪNG ĐẾN TỪ 2 GIỚI 🤣🤣

Đạt 2 sừng: XIN GỬI NYC…

Chung sống với nhau gần 4 năm:

– Lần thứ nhất cấm sừng t lúc ( 8-2018 ), đang ăn ở với tao mà nhắn tin với trai chia tay t 4-5 tháng nay, nói với tao ba nuôi bệnh đưa tiền về thăm hoá ra đi ăn ngủ với trai. Tao chấp nhận bỏ hết tha thứ cho m và làm lại từ đầu.

– Lần thứ hai cũng cấm sừng tao (2-2020), con thì ở nhà không có cơm ăn, không có sữa uống mà bỏ con đi theo trai. Sai hai lần đéo có lần thứ ba nha..

– Sống tốt với tao quá thì đừng trách tao sống chó với mày!

Part 1

Loading...

Nguồn: Hồng Hạnh

Loading...