Ép vợ ký đơn ngay khi vợ vừa sinh mổ trong Bệnh Viện !

Posted by: admin Category: Home, Hot Tags: Comments: 0 Post Date: 16/05/2020

Ép vợ ký đơn ngay khi vợ vừa sinh mổ trong Bệnh Viện !

< GÓC HẾT TÌNH CẠN NGHĨA >

Thanh niên viết giấy li dị vợ mới sinh ngay tại bệnh viện vì nghi đứa bé không phải con mình .Chị vợ vừa mới sinh mổ xong, yếu như cua lột.

Bất chấp mọi lời can ngăn của hai bên gia đình, người chồng vẫn một mực ép vợ kí đơn…

Loading...