Chồng đi làm ca đêm vợ ở nhà dẫn trai đẹp về lếu lều quên cài báo thức dậy đi làm…

Posted by: Lặng Thầm Category: Home, Shock Hot Tags: , , Comments: 0 Post Date: 11/09/2020

Chồng đi làm ca đêm vợ ở nhà dẫn trai đẹp về lếu lều quên cài báo thức dậy đi làm…

– “Hai đứa mày đi đi.. ăn uống nấu cơm sẵn cho nó ăn, yêu thương và chăm sóc vợ tao như tao đã từng yêu”
– Xong, nó hốt đi thiệt luôn ?

Loading...