Dắt vợ đi sắm zàng nhưng gặp phải chủ tiệm zàng biết khinh công “bay và tung cước” như phim.

Posted by: admin Category: Home, Shock Hot Tags: Comments: 0 Post Date: 05/01/2023

Dắt vợ đi sắm zàng nhưng gặp phải chủ tiệm zàng biết khinh công “bay và tung cước” như phim.

Câu chuyện đầu năm. Chiện xui rủi đâu ai muốn đâu =))

Loading...