Việt Kiều Sang Chảnh Dắt Chó Chỉ Ở Máy Lạnh Đi Tè Ngay Sảnh Công Viên

Việt Kiều Sang Chảnh Dắt Chó Chỉ Ở Máy Lạnh Đi Tè Ngay Sảnh Công Viên Của Khu Chung Cư Bị Bảo Vệ Nhắc Nhở Cự Cãi Xúc Phạm “Tao giàu có tiền mua nhà, còn mấy người không có tiền mới đi làm bảo vệ”. Anh này là Việt [...]

Read more...