Bạn bè như cái bẹn bà :( Cả đời người ta mới có 1 ngày cưới mà…

Posted by: Lặng Thầm Category: Funny Comments: 0 Post Date: 27/11/2018

Bạn bè như cái bẹn bà :( Cả đời người ta mới có 1 ngày cưới mà…

Bạn bè như cái bẹn bà 

Cả đời người ta mới có 1 ngày cưới mà, bạn bè như con beep ý chát đầy bánh lên mặt chú rể  nhìn tội vãi beep, sau này thảo mà lấy chồng đứa nào mà làm như thế này thì thảo dí beep vào mặt đứa đấy nha 

Loading...

Loading...