Làm thơ phải biết gieo vần Vần mà không đúng thì thơ hơi ngang <3

Posted by: Lặng Thầm Category: Funny Tags: Comments: 0 Post Date: 06/03/2019

Làm thơ phải biết gieo vần Vần mà không đúng thì thơ hơi ngang <3

(HayVn.Net – Tổng hợp Gái Xinh, Video Clip Hay Nhất Cập Nhật)

 

 

 

 

 

 

Loading...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...