Đội quả này mà mồm ngậm 3 điếu thuốc thì nhìn đúng như cái bát hương biết bay ?

Posted by: admin Category: Funny Comments: 0 Post Date: 11/08/2019

Đội quả này mà mồm ngậm 3 điếu thuốc thì nhìn đúng như cái bát hương biết bay ?

Anh chị em phượt nào giải thích e cái 
Khi bạn là dân tổ lái nhưng vẫn hướng về tổ tiên. 

Loading...

Loading...