Tôi đang xem cái gì thế này? “Trời đất quỷ thần ơi!”

Posted by: admin Category: Video Tags: Comments: 0 Post Date: 05/09/2019

Tôi đang xem cái gì thế này? “Trời đất quỷ thần ơi!”

Đa cấp có thể biến tướng, nhưng lời nói, khẩu hiệu, hô hào thì không thể thay đổi, đây là màng truyền đạo cho mấy nhân viết sale đi lừa đảo, mong anh em cộng đồng có người thân sắp đầu tư tránh cái cty này. Cái ông đập điện thoại hơi rung sợ thì phải ?

Loading...