Nó lại có hợp lý vl :)))

Posted by: admin Category: Funny Comments: 0 Post Date: 01/01/2020

Nó lại có hợp lý vl :)))

Lời khuyên của những người từng trải, ông bà nào viết được thì sẽ tự mình viết. Các ông, các bà khác thì bảo: “Ông bà có nhiều lời khuyên lắm nhưng tay run không viết được, ông bà đọc cho các con viết hộ nha. Đọc xong cười không nhặt được mồm” ??

 

 

 

 

 

 

Loading...

 

 

Loading...