Thanh niên 2003 trốn vợ đi nhà nghỉ với Bồ sinh năm 1980.

Posted by: admin Category: Home, Shock Hot Tags: , , , , , Comments: 0 Post Date: 26/05/2023

Thanh niên 2003 trốn vợ đi nhà nghỉ với Bồ sinh năm 1980.

Cơ trưởng 2k2 lái tàu bay mang số hiệu 1980, vừa cất cánh trong khách sạn thì bị vợ đai đen taewondo “đi đường quyền”. Thấy vợ lên thì giải thích “cô cháu anh chỉ đi ký hợp đồng thôi”.

Loading...