Rủ chồng bạn đi bay rồi bay cùng ck bạn và cái kết sml ?

Posted by: admin Category: Home, Shock Hot Tags: Comments: 0 Post Date: 18/04/2019

Rủ chồng bạn đi bay rồi bay cùng ck bạn và cái kết sml ?

Đi bay với mày là lỗi của ck tao nhưng rủ ck tao sang phòng khác ịch nhau là lỗi của mày rồi.
Mà có lỗi thì phải ăn giã. Giã cho mày nhớ để đừng rủ ck của các ce khác đi địt nhau nữa .
Gạ ịch kiếm tiền sai chỗ thì ăn giã là chưa bao giờ sai ?

Loading...