Cuộc thi hoa hậu cấp xã, phường được tổ chức ở KCN Quang Châu – Bắc Giang.

Posted by: admin Category: Home, Hot Tags: Comments: 0 Post Date: 30/12/2022

Cuộc thi hoa hậu cấp xã, phường được tổ chức ở KCN Quang Châu – Bắc Giang.

Miss hoa hậu Công ty TNHH Siflex Việt Nam (KCN Quang Châu – Bắc Giang).

Bắc Giang đã tiên phong cho mô hình Hoa hậu cấp phường, xã tới các FA. Tương lai gần anh em có lấy vợ là hoa hậu thì quá là điều bình thường luôn !

Loading...