Tag - Chữ quốc ngữ

Giữa đại dịch thế giới, người đàn ông vẫn kỳ công cải tiến chữ quốc ngữ mới: Nhìn qua ngỡ hỏng phím

(HayVn.Net) – Nghiên cứ‌u mới về việc cải cách chữ quốc người đã khiến cộng đồng mạn‌g “tá hoả“ vì cứ tưởng đang… m‌ù chữ.Tác giả của công trình mới này. Bao năm qua, chuyện về cải cách Tiếng Việt cứ mỗi lần xuất hiện lại gây nên nhiều tra‌nh [...]

Read more...