Giết người ở khách sạn Phương Thuý, Hợp Minh TP Yên Bái @@!

Posted by: Lặng Thầm Category: Home, Shock Hot Tags: , , Comments: 0 Post Date: 21/10/2018

Giết người ở khách sạn Phương Thuý, Hợp Minh TP Yên Bái @@!

Nghe nói nạn nhân là nữ. Nghi phạm hình như đã tự sát rồi..!!

Công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân..!!

Loading...