Thanh niên chơi mai thúy đá, Ngáo rồi vào nhà đòi ăn thịt người! Hiện đã móc mắt nạn nhân

Posted by: Lặng Thầm Category: Home, Shock Hot Tags: , , Comments: 0 Post Date: 20/10/2019

Thanh niên chơi mai thúy đá, Ngáo rồi vào nhà đòi ăn thịt người! Hiện đã móc mắt nạn nhân

Phước Hòa, Phú Giáo- Bình Dương ngay lúc này…

Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, vừa xông vào nhà 1 cụ ông rồi m.ó.c mắ.t, c.ắ.n đ.ứt bộ phận người của cụ ông, khiến cụ ông t.ử v.ong tại chỗ…

Lực lượng chức năng nhận được tin báo nhanh chóng đến hiện trường khống chế thanh niên trên và phong tỏa hiện trường…!

 

 

 

Loading...
Loading...