15 Quốc gia có quân đội đông nhất trên thế giới, Mỹ, Nga không được #1, Việt Nam cũng góp mặt trong TOP

Posted by: admin Category: Độc Lạ, Home Comments: 0 Post Date: 21/12/2018

15 Quốc gia có quân đội đông nhất trên thế giới, Mỹ, Nga không được #1, Việt Nam cũng góp mặt trong TOP

15 Quốc gia có quân đội đông nhất thế giới. Theo Business Insider, Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ,…đứng đầu trong danh sách những quốc gia có quân số trực chiến lớn nhất thế giới với hàng triệu binh sĩ luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấц.

Đứng ở vị trí thứ 15 là Thổ Nhĩ Kỳ, với 350 nghìn quân nhân trực chiến trong tổng số 710.565 binh sĩ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hàng quân sự thế giới.

Quân đội Comlombia có tổng quân số 511.550, bao gồm 369.100 binh sĩ trực chiến và 142.450 lính dự bị.

ɱʏąɴɱąг có số 406.000 quân nhân luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấц. Quân đội nước này đứng ở vị trí thứ 35 trong bảng xếp hạng quân sự thế giới.

Loading...

Quân đội Algeria có 520.000 binh sĩ trực chiến và 272.350 lính dự bị.

Đứng ở vị trí thứ 10 là Quân đội Aі Cậр, với 454.250 quân số trực chiến.

Quân đội ıɴď0ɴᵉʂıą có tổng quân số 975.750, bao gồm 435.750 binh sĩ trực chiến và 540.000 lính dự bị.

Iгап có tổng quân số 934.000, trong đó có 534.000 binh sĩ sẵn sàng tham chiến còn 400.000 quân nhân dự bị.

Đứng ở vị trí tiếp theo là Hàɴ Qцṓc, với 625.000 quân nhân trực chiến. Trong bảng xếp hạng quân sự thế giới, quân đội Hàɴ Qцṓc cũng đứng ở vị trí thứ 7.

Quân đội Pakistan có 637.000 binh sĩ trực chiến trong khi quân số nước này là 919.000.

Triều Tiên đứng ở vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng quân sự thế giới. 945.00 binh sĩ nước này luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấц.

Việt Nam có 448.500 quân nhân trực chiến và đứng ở vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng quân sự thế giới.

Nġą đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng với quân số trực chiến là 1.013.628 binh sĩ.

Mỹ, cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, có tổng quân số 2.083.100, trong đó lực lượng trực chiến là 1.281.900 binh sĩ.

Đứng thứ hai trong danh sách là Ấn Độ với tổng quân số 4.207.250, trong đó 1.362.500 binh sĩ luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấц.

Trung Quốc là quốc gia có quân số trực chiến lớn nhất thế giới. Trong khi tổng quân số nước này là 2.693.000 thì số binh sĩ trực chiến là 2.183.000 còn lực lượng dự bị 510.000 người. (Nguồn: Business Insider)

Loading...