Sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học

Posted by: admin Category: Buôn Chuyện Tags: , Comments: 0 Post Date: 06/12/2023

Sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học

Đối với hành vi hoạt động mại dâm: sinh viên vi phạm lần 1 bị kỷ luật khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ có thời hạn, lần 4 buộc thôi học.

Quy chế người học năm 2023 của Trường đại học Hoa Sen quy định 28 hành vi vi phạm và khung xử lý. Quy chế này áp dụng cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và người học tất cả các chương trình, hình thức đào tạo – Ảnh: HSU

Đây là quy định của Trường đại học Hoa Sen trong Quy chế người học vừa được trường đại học này ban hành đầu tháng 11-2023.

Quy chế này áp dụng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đối tượng đang theo học các chương trình, hình thức đào tạo của trường.

Nhiều vi phạm bị buộc thôi học

Theo quy chế này, có tất cả 28 nội dung vi phạm bị xem xét kỷ luật. Có 4 mức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học.

Tùy vào hành vi, mức độ, số lần vi phạm, sinh viên sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến bị buộc thôi học, giao cơ quan chức năng xử lý.

Loading...

Trong số 28 nội dung vi phạm, có hai hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm bị xem xét kỷ luật là chứa chấp, môi giới mại dâm và hoạt động mại dâm.

Đối với hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm: ngay lần đầu tiên vi phạm sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi hoạt động mại dâm: sinh viên vi phạm lần 1 bị kỷ luật khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ có thời hạn, lần 4 buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Chứa chấp, môi giới mại dâm là một trong số vài hành vi bị buộc thôi học ngay lần đầu vi phạm.

Một số hành vi khác bị buộc thôi học ngay lần đầu vi phạm bao gồm: tổ chức học hộ, điểm danh, thi hộ; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy; chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy định của Nhà nước.

Trong khi đó một số hành vi không quy định số lần vi phạm cũng như mức độ kỷ luật nhưng có thể bị xem xét buộc thôi học tùy theo mức độ nghiêm trọng. Quy chế này là căn cứ để trường buộc thôi học sinh viên P.N.C.V. với hành vi vô lễ với giảng viên, đánh nhau trong lớp mới đây.

Sinh viên phản ứng áp dụng điểm rèn luyện

Quy chế người học vừa ban hành tháng 11-2023 còn có nội dung đánh giá điểm rèn luyện, áp dụng cho sinh viên khóa 2023. Sinh viên khóa 2022 trở về trước không bị tính điểm rèn luyện.

Không ít sinh viên khóa 2023 bức xúc việc tính điểm rèn luyện này. Theo quy chế, điểm rèn luyện là căn cứ phân loại, xét cấp các loại học bổng của trường và doanh nghiệp.

Sinh viên cho rằng gần hết học kỳ I trường bất ngờ thông báo tính điểm rèn luyện cho khóa 2023 là không hợp lý.

Hơn nữa, dù trường không áp dụng việc tính điểm rèn luyện thì các sự kiện, hoạt động của nhà trường vẫn được nhiều bạn tham gia.

Cũng theo sinh viên, hoạt động của nhà trường có nhiều hình thức khác nhau, bản thân các bạn sinh viên thấy được lợi ích của sự kiện, hoạt động ấy mang lại các bạn sẽ đăng ký tham gia, chứ không phải tham gia vì mục đích kiếm điểm rèn luyện.

Nếu tham gia vì mục đích kiếm điểm rèn luyện mà bản thân các bạn không cảm thấy thoải mái, không học hỏi được gì thì các hoạt động ấy có mang lại lợi ích gì không.

TT Online liên hệ Trường đại học Hoa Sen tìm hiểu về việc áp dụng quy định điểm rèn luyện khiến sinh viên phản ứng.

Đại diện trường đại học này cho biết sẽ phản hồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có trả lời chính thức từ trường.

Loading...